top of page
fb 3.jpg

Місія Gravity School - надати учням усі можливості розкрити свої здібності, отримати сучасну та збалансовану освіту, розвинути критичне мислення, креативність та незалежність через створення мотивуючого та безпечного освітнього середовища. Ми прагнемо підготувати наших учнів до наступного кроку їхньої освіти та професійної кар'єри, допомагаючи їм стати впевненими, відповідальними та інноваційними. Ми прагнемо створити учнівську спільноту, в якій цінується кожна людина, а розвиток талантів, свобода думки, толерантність і шанобливі стосунки є ключовими цінностями.

Місія та цінності

Наші цінності

Розвиток талантів та індивідуальний підхід:

у школі реалізується індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи його потреби та здібності, що стимулює розвиток талантів учнів, надаючи їм можливість розвивати індивідуальні навички та інтереси.

Підтримка особистісного розвитку: 

школа допомагає учням розвивати свою особистість і формувати власну ідентичність, надаючи їм можливість досліджувати свій внутрішній світ і розвивати емоційну усвідомленість.

Самостійність та ініціатива: 

школа підтримує самостійність та ініціативу учнів, надаючи їм можливість приймати власні рішення та брати відповідальність за свої навчальні досягнення.

Розвиток критичного мислення: 

школа вчить учнів критично мислити та аналізувати інформацію, допомагаючи їм стати незалежними та впевненими у своїх рішеннях.

Креативність та інноваційність:

шкільне середовище сприяє розвитку творчого потенціалу учнів, народжує нові ідеї та інноваційні рішення.

Відповідальність і самодисципліна:

шкільне середовище допомагає учням розвивати навички самоконтролю та самодисципліни, сприяє розвитку відповідальності за свої дії та рішення.

Толерантність і шанобливі стосунки:

школа забезпечує позитивний і відкритий духовний клімат в учнівській спільноті, сприяє розумінню і прийняттю різних культур, традицій і поглядів, вчить шанобливого ставлення до різних думок і вірувань, розвиває емпатію та толерантність.

Національна ідентичність:

школа допомагає учням розуміти та цінувати свою культуру, мову, історію та традиції, бути свідомими громадянами своєї країни, виявляти повагу до національної спадщини, зберігати своє коріння та відчувати себе частиною свого народу.

Свобода думки:

школа створює атмосферу, в якій учні можуть вільно висловлювати свої думки та ідеї, що сприяє творчому та інтелектуальному розвитку.

Етика та академічна доброчесність:

учні та викладачі дотримуються високих стандартів етики та академічної доброчесності в усіх аспектах навчального процесу від виконання домашніх завдань до здачі іспитів.

Соціальна відповідальність:

важливим аспектом позиції школи є заохочення учнів до участі у різноманітних соціальних проєктах є відкритість до співпраці з місцевою громадою та громадськими організаціями.

Гнучкість і адаптивність:

є основними характеристиками школи, що дозволяє їй швидко й ефективно пристосовуватися до мінливих умов навколишнього середовища шляхом адаптації та дослідження нових форматів навчання, використання новітніх освітніх та дистанційних технологій навчання, зберігаючи при цьому якість освіти та цінності школи.

bottom of page