top of page

Правила внутрішнього розпорядку

Загальні правила

1.    Навчальний рік починається 1 (першого) вересня і закінчується не пізніше 1 (першого) липня наступного року.

2.    Учні повинні прибувати до школи за 5–10 хвилин до початку занять. У випадку запізнення асистент супроводжує учня до класу. Школярі, які запізнилися більше, ніж на 15 хвилин, очікують початку наступного уроку у холі. У випадку систематичних запізнень (більше 3-х) школа також має право вводити штрафи та інші види адміністративно-дисциплінарних стягнень.

3.    До початку уроків учні дошкільного циклу навчання, молодшої, середньої та старшої школи очікують викладачів у холі або у класі в присутності асистента.

4.    Вхід батьків до учбової зони школи суворо заборонено. Відвідування уроків і/або факультативів можливе лише під час Батьківських Днів. З усіма адміністративними, учбовими та дисциплінарними запитаннями батьки можуть звертатися до адміністратора школи, ментора студента або асистента класу. 4 (чотири) рази на рік проводяться менторські зустрічі у форматі «родина-дитина-ментор» з метою обговорення індивідуального прогресу учня/учениці та рекомендацій викладачів.

5.    Батьки можуть очікувати своїх дітей у холі лише в спеціально відведених для цього місцях і не можуть перебувати в учнівській зоні під час обіду.

6.    Спілкування батьків з викладачами можливе з 16.30 до 19.00 або за попередньою домовленістю.

7.    Студенти зобов’язані мати у школі змінне взуття, яке вони можуть залишати у роздягальні разом із верхнім одягом.

8.    Учні можуть приносити із собою їжу, яку вони залишають у кафетерії в спеціально відведених для цього місцях. Харчування учнів відбувається під час великої перерви у кафетерії. Приймати їжу поза межами кафетерію, а також приносити їжу та соки у класи суворо забороняється. У класи дозволяється брати з собою лише воду.

9.    Шкільні ноутбуки або власні гаджети дозволяється використовувати лише у навчальних цілях та з дозволу викладача або асистента. Суворо забороняється використання мобільних телефонів, шкільних ноутбуків чи інших електронних пристроїв не у навчальних цілях. До початку уроків всі пристрої учнів збирає асистент та до кінця мобільні телефони/планшети/ноутбуки зберігаються у серверній.

 10.    Для допуску до лабораторних занять учні старшої школи повинні опанувати необхідний теоретичний матеріал, технику безпеки і не повинні мати дисциплінарних стягнень.

11.    Батьки дозволяють адміністрації використовувати фотографії, відео зйомку і/або опитування дітей, зроблені у школі, для опублікування на електронних сайтах, у газетах, чи у соціальних мережах (Facebook, Instagram, YouTube). Якщо батьки виступають проти використання школою цих матеріалів з рекламною метою, вони повинні заповнити відмовний формуляр.

12.    У школі недопустимі будь-які види агресії з боку студентів чи їх батьків стосовно інших учнів, викладачів школи чи її адміністрації.

13.    Розпивання спиртних напоїв, куріння та вживання наркотичних речовин на території школи суворо забороняються.

Правила поведінки учнів

1.    Студенти зобов’язані:

1.1    поважати честь та достоїнство інших учасників учбового процесу;

1.2    дбайливо ставитися до шкільного майна. У випадку псування шкільного майна батьки зобов’язуються компенсувати школі заподіяні матеріальні збитки згідно до діючого законодавства;

1.3    дотримуватися Статуту і правил школи, правил поведінки студентів, а також виконувати законні вимоги працівників школи;

1.4    підтримувати чистоту на робочому місці;

1.5    дотримуватися правил безпеки та внутрішнього розпорядку під час учбового процесу;

1.6    при отриманні 3-х (трьох) червоних магнітів (див. систему попереджень), залишитися вдома та самостійно опанувати теми навчальних дисциплін за розкладом та виконати домашнє завдання.

2.    При порушенні правил безпеки на екскурсіях, прогулянках, поїздках, тощо учень/учениця відстороняється від участі на наступні позашкільні заходи.

3.    За рішенням Ради школи за здійснення протиправних дій, грубі та чисельні порушення Статуту школи і передбачених правил навчання учнем/ученицею або батьками, школа залишає за собою право відмовити у наданні подальших навчальних послуг без повернення здійсненої оплати.

 

Права та обов’язки школи

 

1.    Організація освітнього процесу в школі є регламентованою згідно учбового плану (зміст учбової програми розподіляється згідно до учбових курсів і дисциплін, а також років навчання), а також розкладу, що самостійно розробляються і затверджуються школою.

2.    Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники школи використовують підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Педагогічні працівники школи мають право вільно обирати та використовувати освітньо-виховні методики, навчальні посібники і матеріали, іншу навчально-методичну літературу, а також сучасні методи контролю та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3.    Школа оформлює нових учнів при наявності наступних документів: Особова справа (крім 1-го класу) Медична довідка форма 086-1/0 Фото (2шт) 3*4 Заява батьків

4.    Школа гарантує видачу документів – свідоцтва досягнень, табелю, атестату – згідно діючого законодавства України.

5.    Школа забезпечує студентів усіх класів повним набором підручників та робочих зошитів з усіх дисциплін, включаючи авторські курси і програми, та канцтоварами учнів 0-2 класів. Якщо студент загубив підручник/робочий зошит, то батьки купують посібник за власні кошти.

6.    Школа має право залучати спеціалістів з відповідною освітою до учбової діяльності з метою надання додатково оплачуваних освітніх послуг, серед яких:

а) консультації психолога;

б) підготовчі курси для вступу в середні та вищі учбові заклади; в) курси з вивчення іноземних мов тощо.

Школа також має право організовувати екскурсії, тренінги, створювати студії, групи, секції, що працюють згідно програм додаткової освіти дітей. З метою розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу школа залишає за собою право змінювати педагогів протягом навчального року.

7.    Школа гарантує проведення занять згідно учбової програми протягом 40 (сорока) навчальних тижнів на рік. Школа може здійснювати освітній процес у дистанційних та інших формах, визначених законодавством, у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, консультацій, заліків. Школа гарантує надання всіх навчальних посібників, необхідних для опанування навчальної програми. Тривалість занять у молодшій, середній та старшій школі складає 45 (сорок п’ять) хвилин. Розклад занять передбачає перерви для харчування школярів.

8.    Протягом навчального року школа залишає за собою право вносити зміни в навчальну програму та шкільні правила, а також зобов’язується завчасно повідомляти про це студентів і батьків.

9.    У школі організовані класи підтримки - додаткові уроки з математики, української та англійської мови для дітей, яким необхідна академічна підтримка за рішенням педагогічного колективу. Ці уроки обов’язкові для відвідування. Якщо батьки відмовляються від таких уроків і учень/ця на кінець навчального року не досягає 6 балів, то студенту/кі буде запропоноване залишитись на другий рік або буде відраховано.

10.    Школа зобов’язується інформувати батьків про прогрес та результати навчання студента (оцінки), теми уроків, всі зміни у розкладі занять, домашнє завдання, розклад канікул, оплати, шкільні новини у брендованому мобільному додатку School Today. Школа не несе відповідальності за непорозуміння, що сталися через непоінформованість батьків, які вчасно не перевіряють інформацію у брендованому мобільному додатку.

11.    Школа має право рекомендувати батькам консультаційні зустрічі з психологом.

12.    Школа зобов’язується надавати батькам доступ до записів з камер відеоспостереження у випадку травмування або крадіжки за письмовим зверненням і на вимогу правоохоронних органів, згідно діючого законодавства України.

13.    Школа не несе відповідальності за дітей, що очікують батьків після занять, за учнів старшої школи, які покинули приміщення школи без дозволу батьків чи адміністрації, а також за речі, втрачені чи забуті учнями або батьками.

14.    Школа залишає за собою право відмовити у наданні подальших навчальних послуг без повернення здійсненої оплати в разі приховання та/або надання неповної чи недостовірної інформації про стан здоров’я студента та про будь-які особливості його здоров’я, які не відображені у медичній довідці відповідної форми, встановленої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

bottom of page